Live Streams - pondělí 18. 5. 2020

Pondělí 18. května

Hanebný pancharti (titulky)
Autokino Nákladové nádraží Žižkov - 20:30 Kino

V síti (15+)
Autokino Strahov - 21:30

Mrtví neumírají
Autokino Letňany – 19:00

Hanebný pancharti (dabing)
Autokino Letňany – 22:00

Divadlo Sklep | Zavirovaná Besídka – 2. vlna
Mall.tv – 20:00