Club Life Praha

Club Life Praha - pátek 30. 8. 2019

pátek 30. srpna

Vitacit

007 Strahov - 19:00


The Train Robbers, Three Wild Guns

Klubovna - 19:30


Rheia, Headfire

Kain - 21:00


Lenka Dusilová

Letní kino Kamínka - 20:00


Professor

Vagon - 21:00


Kaczi, Zooblasters

Gauč ve Stromovce - 20:00


Dae-Lae, Honorace

Club FreeMasonic - 20:00

Club Life Praha - čtvrtek 12.12.2019

koncerty ve čtvrtek 12. prosince

Club Life Praha - neděle 1. 12. 2019

hudební nálož na nedělní večer

1 52 53 54 55 56 57 58 59 118 176 234