Club Life Praha

Club Life Praha - pondělí 6. 1. 2020

Večer tříkrálový v pražských klubech

Simon & Garfunkel revival Groovey
Vagon revival – 21:00

Blue Monday: Rene Trossman Quartet
U Malého Glena – 21:00

Kranz – Jiří Schelinger Revival
Balbínova poetická hospůdka – 20:00

Live Streams - čtvrtek 19.03.2020

LIVE STREAMS ČTVRTEK 19.03.2020

1 42 43 44 45 46 47 48 59 117 174 232