Club Life Praha

Club Life Praha 4. červenec 2009

Muzika na sobotu

Chapeau Rouge  -  Genius, Mimosmysly, Guarana   20,30

007 Strahov  -  Kobra XI, Sheeva Yoga, Palahniuk   19,00

Vagon  -  Guano Apes revival   21,00

Křižíkova fontána  -  London Symphonic Orchestra hraje ROCK   20,00

Club Life Praha - neděle 08.08.

..no něco málo na neděli vyhrabáno...

Club Life Praha - neděle 01.08. 2010

Muzika u snědeného koncertního krámu aneb tedy pojďme alespoň do kina.

1 63 124 186 220 221 222 223 224 225 226 247