Club Life Praha

Club Life Praha - pátek 31.7.2009

pátek 31.7.2009

Blues Sklep

BLUE BROTHERS   

-------------------------------------------------------------------------- 

Klub 007 Strahov

CRUST / PUNK: GIVE UP ALL HOPE  (uk), DEATH FROM ABOVE (uk)   

--------------------------------------------------------------------------                   

Kain

TAM

--------------------------------------------------------------------------

Vagon

QUEEN revival QUEENIE   

Club Life Praha - sobota 5. září

V klubech to po prázdninovým útlumu zase ožívá.

Club Life Praha - úterý 01.09.

...muzika na "Hurááááá za školu", tedy na na úterý...

1 63 125 187 237 238 239 240 241 242 243 249