Club Life Praha

Club Life Praha - pondělí 14.9. 2009

pondělí 14.9. 2009

Vagon

GUANO APES REVIVAL   

--------------------------------------------------------------------------                                                                        

Blues Sklep

ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR           

--------------------------------------------------------------------------                                                                      

Modrá vopice

ROCKOTÉKA

--------------------------------------------------------------------------

Strahov 007

ALTERNATIVE ROCK: THE LIMES (CZ) 

--------------------------------------------------------------------------

Lucerna Music Bar

VNV NATION (D) support: ROTERSAND (D)     

Club Life Praha 31.10.

muzika na poslední říjnovou sobotu

1 58 115 171 214 215 216 217 218 219 220 228