Club Life Praha

Club Life Praha - 11. duben 2010

muzika na neděli

Matrix  -  Hell Militia (fr), Blacklodge (fr), Aosoth (fr), Gorgonea Prima   20,00

Motoráj  -  Knuste Ruter (nor), Riposta, Sanitär, V době moru   21,00

Vagon  -  Hromosvod, Rudovous, Pepa Lábus & spol.   21,00

Balbínova poetická hospůdka  -  Laco Deczi & Jazz Celula   20,00

Club Life Praha - neděle 09.05.

nedělní májový koncertní deštík

1 62 124 185 222 223 224 225 226 227 228 246