Club Life Praha

Club Life Praha - sobota 23.11. 2013

pár sobotních koncíků ...

Balbínka  -  Mrakoplaš   20,00

007  -  Handguns (usa), Criminal Colection, Call Tracy   19,00

Ojai club  -  Patheroye Roye   19,00

Kain  -  Markýz John, Czech Kiss Company   21,00

Rock Café  -  Depeche Mode "Sacred 101" Party   19,00

                      Depeche Mode Revival ...

Vagon  -  Queenie   21,00 

Club Life – neděle - 23.2.2014

nědělní muzička koncertní

Club Life Praha - sobota 15.2. 2014

sobotní pražský koncíky ...

1 59 117 147 148 149 150 151 152 153 174 232